ARPANET. Co to jest ARPANET?

admin

ARPANET był pionierską siecią komputerową, wprowadzoną w 1969 roku przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. Miała na celu umożliwienie komunikacji między uniwersytetami i instytutami badawczymi, co zapoczątkowało rozwój Internetu. ARPANET wprowadził innowacyjne technologie, takie jak protokół TCP/IP. Nie był w stanie sprostać rosnącym potrzebom użytkowników, co doprowadziło do zastąpienia go bardziej zaawansowanymi sieciami w 1990 roku. Jednak jego wpływ na rozwój komunikacji i technologii internetowej jest niezaprzeczalny, a wiele z jego technologii i protokołów nadal jest używanych w dzisiejszych sieciach komputerowych.

Source link

error: Content is protected !!