Adres IP. Co to jest i do czego służy adres IP?

Adres IP, czyli Internet Protocol, jest kluczowym element funkcjonowania internetu, umożliwiającym identyfikację urządzeń i wymianę danych między nimi. Może być on publiczny lub prywatny, a także stały lub dynamiczny. Adresy IP są przydzielane przez różne instytucje i wykorzystywane do tworzenia bezpiecznych połączeń, zarządzania sieciami oraz identyfikacji i śledzenia ruchu w Internecie. Ich historia i ewolucja pokazują rosnące zapotrzebowanie na nowe technologie adresowania, takie jak IPv6. Istnieje wiele technik bezpieczeństwa, które można zastosować w celu ochrony adresów IP przed atakami i naruszeniami prywatności. Popularne protokoły wykorzystujące adresy IP to TCP/IP, IPv4 i IPv6.

Source link

error: Content is protected !!