EHS
EHS

Normobaric Hyperoxia Combined With Endovascular Treatment for Patients With Acute Ischemic Stroke


Normobaric Hyperoxia Combined With Endovascular Treatment for Patients With Acute Ischemic Stroke

A Randomized Controlled Clinical Trial

Weili Li, Zhifeng Qi, Qingfeng Ma, Jiayue Ding, Chuanjie Wu, Haiqing Song, Qi Yang, Jiangang Duan, Lan Liu, Huining Kang, Longfei Wu, Kangxiang Ji, Wenbo Zhao, Chuanhui Li, Chenghe Sun, Na Li, Marc Fisher, Xunming Ji, Ke Jian LiuSource link

EHS
Back to top button